Accell Group verbetert eigen vermogen met aanpassing Engelse pensioenregeling

Het eigen vermogen van de Accell Group is verbeterd door een aanpassing van de Engelse pensioenregeling in haar balans. De Accell Group paste de aanpassingen toe op een aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ten aanzien van de toepassing van de verslaggevingsstandaarden rondom pensioenen.

Het positieve effect op het eigen vermogen bedraagt 5,2 miljoen euro per 31 december 2014. De aanpassing heeft een positief effect op de nettowinst in 2014 van 0,4 miljoen euro en heeft geen effect op de bedrijfsvoering en de kasstromen van de onderneming.

Vanwege het langdurige karakter van de Engelse pensioenregeling en de inherente onzekerheden bij de berekening van de verplichtingen onder deze regeling, had de Accell Group voorzichtigheid betracht omtrent het waarderingsoverschot. Maar de AFM is van mening dat dit waarderingsoverschot van de Engelse pensioenregeling volledig geactiveerd dient te worden. De Accell Group volgt de aanbeveling op en past de jaarrekening voor 2015 op dit punt aan.

Accell

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0