Angst voor diefstal: E-bike bezitters laten fiets vaker thuis

Angst voor diefstal: E-bike bezitters laten fiets vaker thuis

Bijna een derde van de ANWB-leden met een e-bike vermijdt het gebruik van hun fiets uit angst voor diefstal, zo blijkt uit een recent onderzoek onder ruim 1400 leden. Deze bezorgdheid komt tweemaal zo vaak voor bij e-bike eigenaren in vergelijking met degenen met een traditionele fiets. De ANWB benadrukt dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is, vooral gezien de groeiende populariteit van e-bikes.

In de afgelopen tien jaar is het aantal e-bikes bijna vervijfvoudigd, stijgend van 9 procent in 2013 naar 42 procent in 2023. Deze toename heeft echter ook geleid tot een grotere angst voor diefstal. Van de e-bike eigenaren verzekert 69 procent hun fiets, terwijl dit percentage voor niet-elektrische fietsen op 22 procent ligt.

De groei van e-bikes heeft geleid tot een stijgende angst voor diefstal. In 2018 liet 21 procent van de respondenten hun fiets een of enkele keren per maand staan uit angst voor diefstal, terwijl dit percentage in 2023 is gestegen naar 29 procent.

De beslissing om de fiets thuis te laten, wordt beïnvloed door de drukte op de bestemming en de mogelijkheden om de fiets veilig te stallen. E-bike bezitters nemen echter aanzienlijk meer preventieve maatregelen tegen diefstal, waaronder het vaker vastzetten van de fiets, gebruik van meerdere sloten, en vaker kiezen voor een bewaakte fietsenstalling. De ANWB benadrukt het belang van veilige fietsenstallingen en adviseert eigenaren om hun fiets goed op slot te zetten, gebruik te maken van twee sloten, de accu te verwijderen, en deze op een veilige plaats op te bergen.

Bron en afbeelding: ANWB

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0