BOVAG en vakbonden: in gesprek over CAO

BOVAG en vakbonden hebben op 12 oktober voor het eerst gesproken over de condities waaronder een nieuwe Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT) gesloten zou kunnen worden. Voorafgaand aan deze eerste onderhandelingsronde brachten vakbonden hun inzet naar buiten, waarbij FNV Metaal en CNV Vakmensen leken vast te houden aan de centrale looneis van 5%. Tijdens het eerste gesprek bleek echter dat vakbonden wel degelijk oog hebben voor de onzekere tijden en lastige situatie waarin de ondernemers in de motorvoertuigen- en tweewielersector verkeren, met beperkte financiële ruimte.

Constructief gesprek
BOVAG en vakbonden hebben op constructieve wijze gesproken over wat er nodig is om werkgevers en werknemers te ondersteunen in deze lastige tijden. Ze hebben voorts afgesproken te gaan werken aan voorstellen inzake het faciliteren van vervroegd uittreden van oudere medewerkers ten gunste van behoud van banen voor jonge medewerkers, inzake het stimuleren van het (blijven) opleiden van jong talent en inzake het permanent maken van het generatiepact. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen benoemd waarop cao-teksten aangepast of verduidelijkt kunnen worden, zoals ten aanzien van ADV en uitleg en handhaving van de cao. Ook wordt er een onderzoek gestart naar afspraken rond mantelzorg en rouwverlof.

Omzetverliezen
BOVAG heeft tijdens de eerste onderhandelingen een overzicht gegeven van de ontwikkeling van verkoop- en aftersalesomzet in de diverse deelsectoren. Tevens is ingegaan op de omzetverliezen in de diverse deelsectoren, zoals voor auto- en truckdealers en autoverhuursector. Op basis daarvan heeft BOVAG aangegeven dat voorzichtigheid geboden is ten aanzien van loonontwikkeling. BOVAG heeft vakbonden gevraagd hierover mee te denken en te bespreken of er alternatieven zijn ten aanzien van loonontwikkeling. De komende weken gaan BOVAG en de vakbonden hun huiswerk doen en voor het eind van deze maand spreken de organisaties verder.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0