BOVAG schetst toekomst fietsbranche

BOVAG schetst toekomst fietsbranche

De Nederlandse fietsbranche heeft goede jaren achter de rug en zal ook de komende vijf jaar kunnen rekenen op een groeiende nieuwverkoop, met name van e-bikes, en meer omzet. Tegelijk zal ook de concurrentie toenemen, onderling in de sector en vanuit de fabrikanten, die zich deels rechtstreeks naar de klant zullen richten. Bedrijven in de fietsbranche staan de komende jaren voor een strategische keus. Een en ander blijkt uit een netwerkstudie van de Nederlandse fietsbranche, die KPMG in opdracht van BOVAG heeft gedaan.

Aandeel e-bike

De Nederlandse fietsbranche heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, mede door de groeiende populariteit van elektrische fietsen en de toenemende aandacht voor duurzame mobiliteit. De komende jaren zal de fietsverkoop zich positief ontwikkelen, met name de verkoop van e-bikes. De schokeffecten van de COVID-pandemie en bijbehorende problemen in de toelevering lijken voorbij. De gemiddelde aanschafwaarde zal daarbij stijgen en leiden tot meer omzet in de branche. Dit komt met name door het verder stijgende aandeel van de e-bike. Op de middellange termijn, vermoedelijk vanaf 2024, zal die groei wat afvlakken.

Bedreiging

De bedreiging voor de traditionele retail zit hem met name in de stap die fabrikanten zullen gaan maken richting de klant. Daardoor zal de onderhandelingspositie van de retail ten opzichte van de fabrikanten aan kracht inboeten. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat er concurrentie van buiten de branche zal aantreden, zeker ook online. Dat zal leiden tot prijsdruk. Ook worden uitdagingen voorzien op het gebied van financiering en personeel. Wat zijn dan de opties voor het fietsbedrijf? Feit is dat er volop kansen zijn voor de fietsretail, maar het is verstandig – gegeven de geschetste ontwikkelingen – dat fietsbedrijven strategisch naar hun toekomst kijken en de juiste keuzes maken.

Bron en afbeelding: BOVAG

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0