Dividend boekjaar 2014 Accell Group

Accell Group N.V. heeft afgelopen maandag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2014 bekendgemaakt. Onder verwijzing naar de publicatie 29 april 2015, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2014 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 26,8.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Accell Group gedurende de periode van 29 april 2015 tot en met 15 mei 2015. De waarde van het dividend in aandelen vertegenwoordigt een meerwaarde van 3 procent ten opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend van € 0,61 per gewoon aandeel van nominaal € 0,01. Accell Group maakte tevens bekend dat 43 procent van de aandeelhouders van het totaal uitstaande gewone aandelenkapitaal hebben gekozen voor stockdividend. Gebaseerd op de omwisselverhouding zal na levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 398.702 stuks toenemen tot 25.270.327. Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten vindt vanaf 20 mei plaats.

dividends

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0