Doek valt voor Nationale (E-)Bike Testdagen en FietsVak

Het tentoonstellingscomité van de Nationale (E-)Bike Testdagen en FietsVAK dag, bestaande uit branchevertegenwoordigers RAI Vereniging en Amsterdam RAI, heeft vorige week besloten dat het fietsevenement Nationale (E-)Bike Testdagen niet wordt gecontinueerd. Ook de FietsVAK dag, die aansluitend plaatsvond, komt hiermee te vervallen. Uit de evaluatie van de eerste editie is gebleken dat de bezoekersaantallen en de behoeften van de verschillende deelnemers te ver uiteen liggen om in 2016 een evenement neer te zetten dat de branche representeert.

Nu de eerste editie heeft plaatsgevonden en de evaluatiegesprekken met de deelnemers van afgelopen editie zijn gevoerd, is duidelijk geworden dat de behoeften van de grote en kleine fietsmerken en leveranciers van onderdelen & accessoires te ver uit elkaar liggen om het huidige concept te continueren. Daarnaast organiseren de grotere fietsmerken steeds vaker eigen evenementen en neemt het aantal opstapdagen en experience centra toe. Hierdoor heeft de organisatie niet het vertrouwen dat er in 2016 een evenement kan worden neergezet dat een volledige afspiegeling is van de markt, wat ten grondslag ligt aan het besluit om de beurs te annuleren.

Het bestuur en het tentoonstellingscomité hebben geconstateerd dat een beursconcept oude stijl niet past bij de huidige marktontwikkelingen. Echter het bestuur ziet wel mogelijkheden om de branche en het toenemend fietsgebruik onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, de consument en vakgenoten.  Het tentoonstellingscomité buigt zich de komende tijd over een eventueel toekomstig concept.

FietsVak

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0