E-bikecrisis: EU-bedrijven Struikelen over Handelsmaatregelen

EU-bedrijven in Crisis door Handelsmaatregelen tegen Chinese E-bikes

De Europese e-bike-industrie staat onder druk door strikte handelsmaatregelen tegen Chinese e-bikes, blijkt uit recent overleg met LEVA-EU. Tijdens een bijeenkomst op 16 november deelden diverse e-bikebedrijven hun ervaringen over de verwoestende gevolgen van anti-dumpings- en compensatiemaatregelen. LEVA-EU, de belangenbehartiger voor de lichte elektrische voertuigindustrie, onthulde dat bedrijven door ingewikkelde regelgeving onoverkomelijke fouten maken, mede door gebrek aan erkenning en actie van de Europese Commissie.

Na het overleg bleek dat nog een bedrijf is bezweken onder de juridische chaos, terwijl vele anderen in onzekerheid verkeren. Sommige ondernemers wachten al jaren op een uitspraak en worden zelfs geconfronteerd met mogelijke gevangenisstraffen. Het probleem dateert terug tot 1993, toen de EU anti-dumpingheffingen oplegde op conventionele fietsen uit China. Later werden deze maatregelen uitgebreid naar essentiële fietsonderdelen, met complexe regels voor bedrijven om te voldoen aan percentages en waardevereisten.

Een cruciale kwestie is de verschuiving van componentproductie naar China, waardoor EU-assembleurs worstelen om te voldoen aan regels voor Chinese onderdelen in e-bikes. LEVA-EU benadrukte de misleidende uitspraken van de European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), die bedrijven verzekerde dat het gebruik van 100% Chinese onderdelen acceptabel was. De Europese Commissie, onder leiding van Sabine Weyand, beweerde echter dat deze onderdelen niet onderhevig waren aan de anti-dumpingmaatregelen, wat voor verdere verwarring zorgde.

Een ander struikelblok voor bedrijven is de onduidelijkheid rondom de regelgeving na de wijziging van de oorsprongsregels in 2020, zonder voorafgaand overleg met belanghebbenden. Het ontbreken van een bindende regel zorgde ervoor dat OLAF (European Anti-Fraud Office) en nationale douanediensten agressieve maatregelen namen tegen Europese bedrijven die mogelijk niet voldeden aan de gewijzigde regel.

Het overleg benadrukte ook de levensbedreigende gevolgen voor EU-bedrijven, waarbij zelfs gerenommeerde bedrijven door douaneacties tot faillissement worden gedreven. In sommige lidstaten worden vermeende inbreuken op de regelgeving zelfs als criminele overtredingen behandeld, met boetes tot 2000% en gevangenisstraffen tot vijf jaar.

LEVA-EU plant verdere actie, waaronder het faciliteren van netwerken tussen advocaten om getroffen bedrijven te verdedigen. Ook zullen concrete voorstellen voor wetsherzieningen en richtlijnen voor een uniforme douaneaanpak aan de Europese Commissie worden voorgelegd.

Bron: LEVA-EU

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0