Een op de zes criminele delicten in 2021 betrof fietsdiefstal

Een op de zes criminele delicten in 2021 betrof fietsdiefstal

In 2021 zijn in totaal 4,2 miljoen delicten tegen in Nederland wonende burgers gepleegd, die tot een totale financiële schade voor deze burgers hebben geleid van 2,5 miljard euro. Van het totaal aantal delicten betrof 1 op de 6 diefstal van fietsen. Fietsdiefstal was daarmee na fraude bij online handel het meest voorkomende delict in 2021 en de veruit meest voorkomende vorm van voertuigdiefstal. De totale financiële schade van de in 2021 gestolen fietsen bedroeg  404 miljoen euro, waarvan maar een beperkt gedeelte door fietsverzekeringen e.d. werd vergoed. Ook werd maar van een minderheid van de fietsdiefstallen in 2021 aangifte gedaan. Dit blijkt uit een analyse door onze redactie van recente CBS-cijfers op basis van de Veiligheidsmonitor 2021. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid over veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit.

fietsendief

Ruim 94 procent voertuigdiefstal is fietsdiefstal, financiële schade fietsdiefstal relatief het minst vergoed door verzekering.

In totaal werden in 2021 756.000 voertuigen gestolen: 712.000 fietsen (94,2 procent), 10.000 auto’s (1,3 procent) en 34.000 andere motorvoertuigen (4,5 procent). De totale financiële schade van de voertuigdiefstal bedroeg in 2021 613 miljoen euro, waarvan met 404 miljoen euro veruit het grootste aandeel voor de fietsdiefstal (66,0 procent). Autodiefstal veroorzaakte in 2021 een totale schade van 142 miljoen euro (23,2 procent van de totale voertuigschade) en de diefstal van andere motorvoertuigen 66 miljoen euro (10,8 procent). Van de totale fietsdiefstalschade werd 129 miljoen door verzekeringen vergoed (31,8 procent). Hiermee  vergoedden fietsverzekeringen relatief het minst de diefstalschade. Autoverzekeringen dekten 55,4 procent van de diefstalschade en verzekeringen van de overige gestolen voertuigen 40,2 procent.

CBS

Fietsdiefstal minst aangegeven

Van het totaal aantal voertuigdiefstallen bedroeg het aangiftepercentage in 2021 40,7 procent. Van fietsdiefstallen werd in 2021 in 38,4 procent van de gevallen aangifte gedaan. Dit is het laagste aangiftepercentage binnen het voertuigensegment. Het hoogst scoorden autodiefstallen waarvan 82,7 procent werd aangegeven, Overige motorvoertuigen realiseerden een aangiftepercentage van 76,7 procent.

CBS aangiften per voertuig

Vernieling fietsen komt veel minder voor dan vernieling auto’s

Een kwart van de delicten die in 2021 financieel nadeel voor de burgers in Nederland opleverde was vernieling. Ruim 70 procent van de in totaal ruim 1 miljoen vernielingsdelicten had betrekking op voertuigen, waarbij de auto met een aandeel van 75,8 procent in het totaal aantal voertuigvernielingen (557.000) een overduidelijke koploper was.  Vernieling van fietsen kwam in 2021 157.000 keer voor (21,4 procent) en van overige motorvoertuigen 21.000 keer (2,8 procent). De totale financiële schade van de vernieling van voertuigen in 2021 was 468 miljoen euro. Auto’s hadden hierbij verreweg de grootste financiële schade (444 miljoen euro). Fietsen en overige motorvoertuigen hadden elk een vernielingsschade van 12 miljoen euro.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0