EU wil scherpere regels batterijen

EU wil scherpere regels batterijen

De Raad en het Europees Parlement bereikten een voorlopig politiek akkoord over een voorstel om de duurzaamheids­regels voor batterijen en afgedankte batterijen aan te scherpen. Voor het eerst zal de wetgeving de volledige levenscyclus van een batterij reguleren – van productie tot hergebruik en recycling – en ervoor zorgen dat deze veilig, duurzaam en concurrerend zijn. Het akkoord moet nog door beide instellingen formeel worden goedgekeurd.

De nieuwe regels zetten in op een circulaire economie doordat batterijen gedurende hun hele levenscyclus worden gereguleerd. De verordening bevat daarom eisen over het einde van de levensduur, met inzamelings­doelen en -verplichtingen, streefcijfers voor de terugwinning van materialen en uitgebreide producenten­verantwoordelijkheid.

Er is ook afgesproken dat draagbare batterijen die in apparaten zijn ingebouwd, door de eindgebruiker moeten kunnen worden verwijderd en vervangen. Batterijen voor lichte vervoersmiddelen zullen door een onafhankelijke professional kunnen worden vervangen.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0