Fiets volwaardig onderdeel klimaatbeleid

De Fietsersbond is blij met het door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord. “Wij hebben ervoor gepleit om de fiets te stimuleren als een onmisbare schakel in ons mobiliteitssysteem. En dat is gebeurd. Met als meest tastbare resultaat 75 miljoen euro voor fietsstallingen bij OV-knooppunten,” meldt de Fietsersbond in een persbericht aan Fietsmarkt. Ook uit het Klimaatakkoord, waarbij de Fietsersbond een van de partijen is aan de mobiliteitstafel, blijkt dat de fiets is geëmancipeerd tot een volwaardig onderdeel van het Nederlandse mobiliteitsbeleid. Dat is logisch, vindt de Fietsersbond, gezien de enorme vervoersprestatie van de fiets. Daarnaast is de fiets ook verreweg het meest klimaatvriendelijke vervoermiddel.

“Heel lang bleef het spannend wat het kabinet over had voor meer fiets binnen het Klimaatakkoord. We zijn heel tevreden dat het akkoord zowel harde afspraken bevat, zoals de bijdrage voor stallingen, als zachte maatregelen, zoals de werkgeversaanpak met Anders Reizen en het stimuleren van vrachtfietsen. Daarbij zijn de fietsmaatregelen voor de hele samenleving goed: fietsen is immers niet alleen goed voor het klimaat, deze maatregelen zullen ook bijdragen aan een betere gezondheid, bereikbaarheid en leefbaarheid,” aldus Jaap Kamminga, hoofd Beleid bij de Fietsersbond.

Met het Klimaatakkoord is er € 75 miljoen voor extra fietsenstallingen beloofd, wordt de fiets vanaf uiterlijk 2030 structureel onderdeel van het rijksbeleid, is er veel aandacht voor stadslogistiek per vrachtfiets, wordt fietsen naar het werk straks meer aangemoedigd door werkgevers en worden fietsprojecten meegenomen in de plannen van grootschalige infrastructuurprojecten.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0