In 2021 bijna 11 procent minder fietskilometers afgelegd dan in 2019

In het coronajaar 2021 is er gemiddeld per persoon een kwart minder reizigerskilometers afgelegd dan in het laatste niet-coronajaar 2019. Lopen was de enige wijze van vervoer die gemiddeld per persoon in deze periode een stijging te zien gaf. De trein ging er als vervoerwijze het meest op achteruit. Fietsen relatief het minst: per persoon werden er in 2021 gemiddeld 10,8 procent minder fietskilometers afgelegd dan in 2019. Mannen fietsten in 2021 gemiddeld bijna 20 procent meer kilometer bij elkaar dan vrouwen. Dit blijkt uit een analyse van actuele CBS-mobiliteitscijfers door onze redactie.

Ruim helft aantal reiskilometers afgelegd als autobestuurder
In 2021 legden inwoners van Nederland gemiddeld per persoon 9942 kilometers af. Een daling van 24,3 procent vergeleken met het laatste vóór-coronajaar 2019 toen er gemiddeld per persoon nog 13140 kilometer werd afgelegd. In 2021 werd gemiddeld per persoon het meest gereisd als bestuurder van een personenauto: 5129 kilometer (52,8 procent van het totaal afgelegde kilometers). Als passagier van een personenauto werd er in 2021 gemiddeld 1860 kilometer meegereisd (17,6 procent van het totaal). Na de personenauto kwam fietsen in 2021 als wijze van vervoer op plek drie. Gemiddeld fietsten inwoners van Nederland in 2021 979 kilometer: 10,5 procent van het totaal aantal reizigerskilometers en 10,8 procent minder dan in 2019 toen er 1098 km per persoon gefietst werd. De trein raakte in 2021 plek drie in de rangorde van meest gebruikte vervoerwijzen kwijt. De trein staat in 2021 op plek vier met gemiddeld 610 kilometers per persoon, 59 procent minder dan in 2019 toen er gemiddeld per persoon 1488 kilometers getreind werd. Lopen was de enige vervoerwijze die in 2021 vergeleken met 2019 duidelijk groeide. In 2021 liepen we gemiddeld 505 kilometer, 56,8 procent meer dan in 2019 toen er gemiddeld “maar” 322 kilometer te voet werd afgelegd.

Mannen fietsten in 2021 meer dan vrouwen
Mannen reisden in 2021 gemiddeld in totaal 11205 kilometer. Bijna 29 procent meer dan vrouwen die in 2021 gemiddeld 8696 kilometer aflegden. Vooral al bestuurder van een personenauto reisden mannen veel meer dan vrouwen (+77,0 procent). Als medepassagier daarentegen legden mannen veel minder kilometers af dan vrouwen (-53,9 procent). Ook de fiets was als vervoermiddel in 2021 aanzienlijk populairder bij mannen dan bij vrouwen. Mannen fietsten in 2021 gemiddeld 1065 kilometer per persoon en vrouwen 894 kilometer. Mannen fietsten hiermee in 2021 gemiddeld 19,1 procent meer dan vrouwen.

Jongeren van 12 tot 18 jaar fietsten het meest in 2021
Per persoon werd er op de fiets in 2021 gemiddeld 979 kilometer afgelegd. Veruit de meeste fietskilometers waren voor rekening van jongeren van 12 tot 18 jaar, die per persoon gemiddeld maar liefst 1879 kilometer bij elkaar trapten. Bijna het dubbele van het overall gemiddelde. Na de jongeren werd er gemiddeld het meest gefietst door ouderen van 65 tot 75 jaar. Deze groep fietste in 2021 gemiddeld 1244 per persoon. Bovengemiddeld werd er ook gefietst door personen van 50 tot 65 jaar: 1031 kilometer per persoon. Decategorie personen van 25 tot 35 jaar namen het minst de fiets: zij fietsten gemiddeld 720 kilometer per persoon in 2021.

Inwoners met niet-westerse achtergrond fietsten gemiddeld het minst in 2021
Inwoners van Nederland met een niet-westerse migratieachtergrond fietsten per persoon gemiddeld 547 kilometer in 2021. Dit is nauwelijks de helft van inwoners van Nederlandse komaf, die in 2021 per persoon 1077 kilometer op de fiets aflegden. Inwoners met een westerse migratieachtergrond tikten in 2021 op de kilometerteller gemiddeld 848 kilometer bij.

Nauwelijks kilometerverschil tussen fietsers met lage of hoge opleiding
Fietsers met een hoog opleidingsniveau fietsten in 2021 gemiddeld iets meer kilometers bij elkaar dan fietsers met een laag opleidingsniveau. Gemiddeld werd er in 2021 door hoog opgeleiden 1018 kilometer gefietst en laag opgeleiden 1009. Middelbaar opgeleiden fietsten in 2021 duidelijk het minst: 859 kilometer per persoon.

Personen met rijbewijs maar geen eigen auto fietsten veel meer dan rijbewijshouders met auto
In Nederland wonende personen die wel een rijbewijs hebben, maar geen personenauto, fietsten in 2021 gemiddeld 1251 kilometer. Dit is bijna de helft meer (+46,0 procent) dan personen met rijbewijs en ook een eigen personenauto, die gemiddeld 857 kilometer aflegden. Personen zonder rijbewijs maar wel ouder dan 17 jaar, fietsten per persoon in 2021 gemiddeld 895 kilometer.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0