Maarten de Vos vertrekt bij Dynamo Retail Group

Maarten de Vos

Dynamo Retail Group heeft sinds de oprichting in 2014 haar dominante positie in de fietsvakhandel jaarlijks weten te verbeteren. In het voorjaar van 2021 is de ambitie uitgesproken om deze ontwikkeling aan kracht bij te zetten. DRG heeft daar onder leiding van de huidige directie een nieuw driejarenplan voor geschreven, met een duidelijk beeld van de te volgen strategie. In goed overleg is met Maarten de Vos overeengekomen, dat na 7,5 jaar DRG de tijd rijp is voor een opvolger om dat in goede banen te leiden. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders zijn Maarten de Vos zeer erkentelijk voor de enorme ontwikkeling die hij met DRG heeft weten te bereiken en danken hem voor zijn loyaliteit en inzet al die jaren en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Maarten de Vos: “Ik kijk terug op een prachtige periode bij Dynamo Retail Group en daarvoor bij Bike Totaal. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de ondernemers heb gekregen. Ik zal DRG per 1 maart a.s. met een gerust hart achterlaten en blijf nog een aantal maanden beschikbaar voor een goede kennisoverdracht. Daarnaast zal ik de komende periode gebruiken om mij op nieuwe initiatieven te richten.”

Rense Jonk, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Sinds de fusie tussen Bike Totaal en Biretco hebben we met Maarten de Vos als CEO vele successen bereikt. We zijn hem zeer dankbaar voor de samenwerking, zijn inzet en loyaliteit. Het proces voor het zoeken naar een passende opvolger is inmiddels in gang gezet.”

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0