Meer aandacht voor de fiets in provincies

In de provinciale coalitieakkoorden die zijn afgesloten en de komende weken in de nieuwe Provinciale Staten worden besproken, komt in bijna alle gevallen een serieuze passage voor over het fietsbeleid. Vooral de snelfietsroutes en de opkomst van e-bike krijgen de nodige aandacht in de akkoorden. De Fietsersbond, die uitvoerig inhoudelijk input leverde en alle provinciale programma’s met elkaar vergeleek, is positief over de uitkomt. Directeur Hugo van de Steenhoven: “Vergeleken met vier jaar geleden is er zonder meer sprake van een grote stap vooruit, er is écht meer aandacht voor de fiets.”

In zeven provincies wordt expliciet aandacht besteed aan snelfietsroutes. In Groningen, Drenthe, Flevoland en Utrecht worden daarbij ook expliciet aan te leggen routes genoemd. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland gaat het om algemene passages over fietsroutes. Over de gehele linie heeft Utrecht het meest ambitieuze akkoord op fietsgebied en de provincie zet in op een verdubbeling van het woon-werkverkeer per fiets in 2030 (ten opzichte van 2011). In 2028 moeten alle belangrijke locaties in Utrecht comfortabel, snel en veilig bereikbaar zijn. Drenthe wil fietsprovincie nummer 1 zijn en Flevoland wil het netwerk bij groot onderhoud op snelfietsrouteniveau brengen. Noord-Holland wil knelpunten inventariseren en oplossen, terwijl Limburg speciale aandacht gaat besteden aan gevaarlijke verkeerssituaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Noord-Brabant gaat in de toekomst fietsmaatregelen financieren uit bestaande fondsen voor andere infrastructuur. Overijssel besteedt van alle provincies de minste aandacht aan de fiets.

De fietsersbond hoopt dat de plannen ook daadwerkelijk van papier komen. Van der Steenhoven: “Het komt er nu op aan dat er ook daadwerkelijk voldoende middelen voor het fietsbeleid worden uitgetrokken.”

Provincie

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0