Nederlandse consumptie herstelt na Coronacrisis

Nederlandse consumptie herstelt na Coronacrisis

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert een opvallend herstel van de Nederlandse consumptie na de coronacrisis. In het derde kwartaal van 2022 bereikte de consumptie per inwoner het pre-coronaniveau, om vervolgens in het vierde kwartaal van dat jaar naar een hoogtepunt te stijgen. Hoewel er in de eerste kwartalen van 2023 een daling plaatsvond, blijven huishoudens ondanks aanzienlijke prijsstijgingen relatief veel consumeren. Deze bevindingen zijn gepresenteerd in het CBS-artikel ‘Veranderingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015’.

De coronapandemie, die in het eerste kwartaal van 2020 uitbrak, had aanzienlijke gevolgen voor de consumptiepatronen van Nederlandse huishoudens. Vooral de consumptieve bestedingen in de horeca en aan cultuur en recreatie daalden snel als gevolg van de genomen maatregelen. Echter, deze veranderingen waren tijdelijk, en het consumptiepatroon in 2022 vertoont gelijkenissen met dat van de jaren voor 2020.

Opvallend is de stijging in de consumptie van horecadiensten, die in het eerste halfjaar van 2023 bijna 20 procent hoger lag dan voor de pandemie. Ook de consumptie van recreatie- en cultuurdiensten bevindt zich bijna op het niveau van 2019.

Met betrekking tot de consumptie van diensten blijkt dat deze sterk werd getroffen tijdens de coronamaatregelen, met een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2020. Echter, in 2022 was de consumptie van diensten voor het eerst hoger dan in 2019, terwijl de consumptie van goederen minder sterk werd belemmerd.

Tijdens de pandemie werd vooral minder besteed aan horeca, recreatie en cultuur, met respectievelijk 57 procent en 21 procent daling in uitgaven. Daarentegen steeg de consumptie van voedingsmiddelen met 7 procent en werden er 8 procent meer uitgaven gedaan aan woninginrichting en huishouding.

Bron: CBS

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0