Oproep tot actie: Green Deal

Oproep tot actie: Green Deal

De Local Alliance, een coalitie van acht vooraanstaande netwerken van regio’s en steden in Europa, heeft een dringende oproep gedaan aan de EU om nieuwe manieren te vinden om de Europese Green Deal effectief te implementeren. In een gezamenlijke brief aan EU-leiders benadrukken zij dat het succes van de Green Deal afhankelijk is van meer ondersteuning voor steden en regio’s. Met de Europese verkiezingen in aantocht, dringen ze erop aan dat de EU haar toewijding behoudt, ongeacht leiderschapswisselingen.

De alliantie pleit specifiek voor verbeterde coördinatie in de ondersteuning van investeringen uit nationale en regionale EU-fondsen. Deze ondersteuning is essentieel om lokale banen te creëren en markten te ontwikkelen voor de Europese groene industrie. Recente uitdagingen, zoals vertragingen bij het aannemen van de Natuurherstelwet en problemen bij het uitfaseren van verbrandingsmotoren, ondermijnen de doelstellingen van de Green Deal. Met de naderende Europese verkiezingen moet de EU ervoor zorgen dat zij een wereldwijde voortrekker blijft op het gebied van klimaatleiderschap.

Lokale leiders benadrukken het belang van de EU-toewijding om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, en zorgen voor een eerlijke overgang voor iedereen. Steden en regio’s spelen een cruciale rol in de groene transitie, waar minstens 70% van de Europese Green Deal wetgeving geïmplementeerd moet worden. Lokale en regionale overheden in Europa zijn al begonnen met het transformeren van hun gemeenschappen en benadrukken duurzame praktijken in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Tegenwoordig mobiliseren de subnationale overheden van de EU ongeveer 58% van de klimaatrelevante overheidsuitgaven, wat meer is dan hun centrale overheden.

André Sobzcak, Secretaris-Generaal van Eurocities, stelt: “Steden en regio’s hebben hun toewijding bewezen om samen te werken met besluitvormers op EU- en nationaal niveau om een klimaatneutraal Europa te waarborgen. Maar om de Europese Green Deal echt te realiseren, moet de EU lokale en regionale overheden voorzien van de nodige financiering, beleidsmaatregelen en samenwerkingsmechanismen.”

Wolfgang Teubner, Regionaal Directeur van ICLEI Europa, voegt toe: “Europese steden en regio’s hebben de EU Green Deal omarmd en betrekken hun lokale gemeenschappen bij duurzame veranderingen. We roepen EU- en nationale beleidsmakers op om duidelijkheid, financiële steun en zinvolle samenwerkingsmechanismen te bieden om beleid in praktijk te brengen. In dit verkiezingsjaar van de EU is het urgenter dan ooit om lokale overheden als serieuze partners te betrekken bij het vormgeven van een duurzame, eerlijke, democratische en rechtvaardige Europese toekomst.”

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0