Ozb-opbrengsten stijgen flink: Gemeenten begroten 7,5% meer in 2024

belastingGemeenten in Nederland verwachten in 2024 een recordbedrag van 13,3 miljard euro aan heffingsopbrengsten te ontvangen, volgens recent onderzoek van het CBS. Dit cijfer toont een opvallende stijging van 8,5% ten opzichte van de begroting voor 2023, wat de grootste toename sinds 2007 markeert.

De vier voornaamste heffingen – onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeergelden – genereren samen 85,1% van de verwachte heffingsopbrengsten in 2024. Opvallend is de 7,5% stijging in de begroting van de ozb-opbrengsten, die vooral wordt aangedreven door een significante toename van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Opmerkelijke regionale verschillen zijn zichtbaar, waarbij Rotterdam de leiding neemt met een stijging van 13,4% in ozb-opbrengsten. Daarentegen laten Amsterdam, Den Haag en Utrecht lagere stijgingen zien.

Verder voorspellen gemeenten een aanzienlijke toename van 6,3% in de opbrengst van afvalstoffenheffing en 6,6% in rioolheffing, met als drijvende krachten stijgende kosten voor onderhoud en het aantal gebouwen.

In een opvallende ontwikkeling wordt verwacht dat de opbrengst uit parkeerheffingen met bijna 11% zal stijgen tot ruim 1,3 miljard euro in 2024, waarbij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de grootste bijdragen leveren.

Naast deze trends is de opbrengst uit secretarieleges met meer dan 52% gestegen, voornamelijk door een verwachte toename van paspoort- en identiteitskaartaanvragen.

De toeristenbelasting ziet ook een aanzienlijke stijging van 25%, vooral dankzij Amsterdam, dat een verwachte opbrengst van 242,5 miljoen euro voor 2024 noteert.

Bron: CBS

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0