Premieomzet van Bovemij Verzekeringsgroep met 5.5% toegenomen

De premieomzet van de Bovemij Verzekeringsgroep is in 2014 met 5.5% gestegen tot € 292,4 miljoen. Dat werd bekend gemaakt tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 24 april 2015. De netto schadelast is in 2014 met 68,0% beduidend hoger dan in 2013 (64,0%). De grootste oorzaak voor de gestegen schadelast is het gestegen aantal fietsdiefstallen en dan vooral die E-bikes. Ook werd het bedrijf geconfronteerd met omvangrijke onderdelendiefstallen bij autobedrijven

Daarnaast heeft de verzekeringsgroep een  resultaat voor belastingen van bijna € 25 miljoen behaald. Ook de premiegroei van circa 6% ten opzichte van 2013 geeft, in een nog altijd licht krimpende schadeverzekeringsmarkt, reden tot tevredenheid. De interne kosten (‘beheerskosten’) zijn in 2014 gedaald naar 13,1% (2013: 14,0%)

Dertig procent van de winst van de Bovemij Verzekeringsgroep vloeit direct terug naar haar aandeelhouders. BOVAG – dat 83 % van de aandelen in handen heeft – kan daardoor haar contributies voor de leden zo laag mogelijk houden. Ter ere van het jubileumjaar werd in 2014 een tussentijds dividend uitgekeerd aan alle bedrijfsmatig bij Bovemij verzekerde BOVAG-leden. Inclusief het reguliere dividend over 2013 keerden de maatschappij in 2014 in totaal € 9,6 miljoen aan dividend uit.

271225_jaarcijfers

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0