RAI Vereniging dringt aan: mobiliteitsrevolutie nu

raiDe Koninklijke RAI Vereniging heeft in een krachtige boodschap aan informateur Ronald Plasterk en politieke partijen opgeroepen tot een ambitieus mobiliteitsbeleid. Algemeen Voorzitter Frits van Bruggen benadrukt dat dit beleid cruciaal is voor het behouden van bereikbaarheid en het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelen in Nederland.

Volgens de vereniging is een transformatie naar duurzame mobiliteit essentieel. Het huidige beleid zou anders niet alleen CO2-doelen uit het zicht verliezen, maar ook mobiliteit onbetaalbaar maken voor steeds meer mensen, de milieu- en klimaatdoelen in gevaar brengen en de internationale concurrentiepositie van Nederland verzwakken.

De voorgestelde maatregelen omvatten onder andere de stimulering van elektrische auto’s na 2025, een verschuiving van autobelastingen naar gebruik, dekking voor misgelopen belastinginkomsten door elektrificatie, investering in duurzame mobiliteitsinfrastructuur, een financiële impuls voor zero-emissie vrachtwagens en het stimuleren van fietsgebruik.

Daarnaast dringt de RAI Vereniging aan op een innovatie- en handelsagenda voor batterijen, de actieve rol van de overheid in het Nationaal Groeifonds en de stimulering van gemotoriseerde tweewielers voor duurzaam woon-werkverkeer. De vereniging gelooft dat deze maatregelen de weg vrijmaken voor een duurzame mobiliteitsrevolutie in Nederland.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0