Spelregels bij het opbouwen van vakantiedagen (deel 1)

Column Juridisch:

De voorjaarsvakanties zijn net achter de rug en – voor veel mensen – staat de zomervakantie binnen enkele weken voor de deur. De gemiddelde werknemer maakt al in januari, als de kruitdampen van het Nieuwjaarsvuurwerk nog maar net zijn opgetrokken, vakantieplannen voor de zomer. De kans is groot dat u dit al in goed onderling overleg met al uw personeel hebt afgestemd. Maar misschien ook niet en zorgt de vakantieplanning ieder jaar weer voor verhitte discussies op de werkvloer. Zorg daarom als werkgever dat u weet wat de spelregels zijn.  

Bij vakantiedagen, gaat het arbeidsrechtelijk met name om de opbouw van vakantierechten of -dagen en het opnemen daarvan door de individuele werknemer. In deze juridische column zal ik ingaan op het opbouwen van vakantiedagen en in mijn volgende column op het opnemen van de opgebouwde vakantiedagen. 

Opbouw vakantiedagen: wettelijk minimum
Wat zegt de wet eigenlijk over het opbouwen van vakantiedagen? Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer ‘ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week’ aan vakantierechten opbouwt. Kortweg: bij een fulltime dienstverband van 40 uur, bouwt een werknemer 160 uur aan vakantierechten op, oftewel 20 vakantiedagen (uitgaande van een 8-urige werkdag). Dit betreft het ‘wettelijk minimum’, waar iedere werknemer recht op heeft. 

Bovenwettelijke vakantiedagen
Van de wet kan contractueel ten gunste van de werknemer worden afgeweken bij cao of individuele arbeidsovereenkomst. In de praktijk bouwen werknemers vaak meer vakantiedagen op in een jaar dan enkel het wettelijk minimum. Deze meer-uren boven het wettelijk minimum, noemen we de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen.

Zwangere of zieke werknemers?
Heeft u een werkneemster die zwanger is? Ook tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt zij gewoon vakantiedagen op. Bovendien mag u onder geen beding zwangerschaps- en/of bevallingsverlof verrekenen met het vakantie-uren saldo van de zwangere werkneemster. Hetzelfde geldt voor zieke werknemers: ook zij bouwen gedurende hun ziekteperiode gewoon vakantiedagen op. Let wel op: over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen, kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden in de cao of individuele arbeidsovereenkomst. Zo kunt u als werkgever voorkomen dat een langdurig zieke werknemer een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwt gedurende zijn ziekte. Omdat hij of zij immers ziek thuis zit, zal hij of zij ook geen vakantiedagen opnemen.  

Het kan ook andersom: uw werknemer heeft reeds vakantiedagen opgenomen en een zonvakantie geboekt. Eenmaal op de plek van bestemming, wordt uw werknemer ziek. In principe worden reeds opgenomen vakantiedagen dan ineens ‘ziektedagen’ en mag uw werknemer deze vakantiedagen op een later moment alsnog opnemen. Wel moet uw werknemer zich dan conform de bij u op de werkvloer geldende regels ziek melden. Hij kan dus niet na thuiskomst – met een iets te bruin hoofd – ineens aangeven dat hij tijdens zijn vakantie ook nog een paar dagen ziek is geweest. Bovendien moet uw werknemer dan wel ‘echt ziek’ zijn en dat ook kunnen bewijzen met bijvoorbeeld een doktersverklaring. Graadmeter is dat uw werknemer niet van zijn vakantiedagen heeft kunnen genieten c.q. dat hij geen gebruik heeft kunnen maken van de zogenoemde ‘recuperatiefunctie’ van de vakantiedagen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een ziekenhuisopname, vanwege bijvoorbeeld een gebroken been, een hartaanval of een ernstige infectie. Bij een simpele verkoudheid, moet uw werknemer maar rustig aan doen aan de rand van het zwembad. Hij kan nog steeds genieten van zijn welverdiende vakantie, zodat in dat geval sprake blijft van vakantiedagen. Voor de werknemer is het opbouwen van vakantiedagen leuk, maar het genieten van een welverdiende vakantie is nog veel leuker! Daarom in mijn volgende column meer over het opnemen van vakantiedagen. 

Geboortejaar: 1977
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0