Column Juridisch:

Waar op letten bij het studiekostenbeding?

In mijn vorige column ging het over het verrekenen van bepaalde kosten met het loon van de werknemer. Als voorbeeld noemde ik toen het verrekenen van studiekosten. Interessant om het studiekostenbeding eens nader onder de loep te nemen. Opleidingen, trainingen en cursussen vormen vaak een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid nóg belangrijker geworden. Als werkgever investeert u vaak fors in uw werknemers. Dan wilt u voorkomen dat ze na het afronden van de door u betaalde studie, ‘gratis’ de deur uit wandelen. Wat kunt u doen?

Regelt u niets, dan kunt u de gemaakte studiekosten sowieso niet verhalen. Zorg daarom voorafgaand aan het maken van studiekosten, dat u een studiekostenbeding (of studiekostenovereenkomst) met uw werknemer overeenkomt. Wilt uw werknemer dan zijn baan opzeggen? Prima, dat is immers zijn goed recht, maar dan zal hij wel (een deel van) de gemaakte studiekosten moeten terugbetalen. Hoe werkt dat, zo’n studiekostenbeding?

Voorwaarden studiekostenbeding

Een open deur wellicht, maar zet de afspraken over het terugbetalen van studiekosten zorgvuldig op papier, zodat voor uw werknemer de voorwaarden en de eventuele gevolgen duidelijk zijn. Laat uw werknemer het studiekostenbeding ook altijd voor akkoord ondertekenen, voordat u de studiekosten daadwerkelijk gaat betalen.

Aan welke (schriftelijke) voorwaarden moet een studiekostenbeding verder voldoen? Ten eerste moet uiteraard duidelijk zijn om welke studie of opleiding het gaat en bij welke instelling. Ten tweede moet duidelijk zijn wat de (totaal)kosten zullen zijn. Wordt er bijvoorbeeld per module betaald of ineens? Wordt er inclusief of exclusief btw betaald? Deze op het eerste oog kleine punten, leveren in de praktijk achteraf juist vaak discussie op.

Ten derde moet ook duidelijk zijn wat er gebeurt als een werknemer – dus niet de werkgever – zijn baan opzegt, afhankelijk van het moment van opzeggen. Indien uw werknemer nog tijdens het volgen van de opleiding of direct na het afronden daarvan zijn baan opzegt, dan zal hij de gemaakte studiekosten in zijn geheel moeten terugbetalen.

Welk bedrag moet uw werknemer terugbetalen als hij op een later moment zijn baan wilt opzeggen? Als werkgever investeert u in uw werknemer. Dan wilt u ook een bepaalde periode profijt hebben van uw werknemer na het afronden van de opleiding. Hierbij geldt dat het terug te betalen bedrag met een zogenoemde ‘glijdende schaal’ moet afnemen gedurende deze periode.

Glijdende schaal

De glijdende schaal geeft aan hoe het terug te betalen bedrag geleidelijk of lineair afneemt in de periode waarin u als werkgever profijt hebt gehad van de door u betaalde opleiding. Voorbeeld: de verplichting van de werknemer om studiekosten terug te betalen vervalt 2 jaar na het afronden van de studie, waarbij in 24 gelijke delen iedere maand 1/24e deel wordt kwijtgescholden. Stel, uw werknemer heeft zijn opleiding afgerond op 1 maart 2015 en hij zegt zijn baan op tegen 1 maart 2017, dan hoeft hij dus niets meer terug te betalen. U wordt dan als werkgever geacht genoeg te hebben geprofiteerd van de door u betaalde studiekosten.

Ten slotte

Het studiekostenbeding moet dus vooraf en schriftelijk worden overeengekomen, aan alle hiervoor geformuleerde voorwaarden voldoen én duidelijk aan de werknemer worden uitgelegd. Onduidelijke formuleringen worden door een rechter afgestraft en komen voor risico van de werkgever. Alles goed gedaan? Let op, er is nog een mogelijke escape voor de werknemer. Zelfs een juridisch ‘dichtgetimmerd’ studiekostenbeding, kan door een rechter opzij worden geschoven, als dit de redelijkheidstoets niet kan doorstaan. Rechters toetsen dit doorgaans ruim, zodat een werknemer nogal eens het voordeel van de twijfel krijgt.

Alleen een juridisch correct opgesteld studiekostenbeding, dat óók nog eens redelijk is, kan goud – lees: geld – waard zijn!

Stijn Maas
Stijn MaasOntslagrecht deel 2
Geboortejaar: 1977
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Klik hier voor een overzicht van alle andere columns

Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0