Werknemer neemt ontslag in emotie, wat nu?

Aan het woord: Stijn Maas
Advocaat-partner bij Keistad Advocaten.
Specialisatie: arbeidsrecht.

U krijgt op de werkvloer ruzie met een werknemer – al 17 jaar in loondienst – waarmee het al vaker geschuurd heeft. Doorgaans lost u dit wel weer op door samen een kop koffie te drinken, maar nu lopen de emoties hoog op. Zo hoog, dat de ruzie escaleert, uw werknemer zichzelf niet meer in de hand heeft en – letterlijk – met een slaande deur het pand uitrent, met de woorden: “Ik ben er klaar mee, ik neem ontslag en kom hier nooit meer!”  Binnen 5 minuten ontvangt u vervolgens ook nog een kort en haastig op een smartphone geschreven e-mail met de tekst: “Ter bevestiging van zojuist, laat ik je hierbij weten dat ik er klaar mee ben en nooit meer voor je wil werken. Ik neem per direct ontslag!”

 

Wat nu? Mag u er als werkgever vanuit gaan dat uw werknemer zijn arbeidsovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd? Ergens voelt u waarschijnlijk wel aan dat deze niet alledaagse wijze van opzeggen door een werknemer, misschien wel geen stand zou kunnen houden. De kans bestaat namelijk dat uw werknemer spijt krijgt van zijn opzegging en hier op terug wilt komen. Bijvoorbeeld omdat hij als kostwinner zijn partner en drie kinderen heeft moeten vertellen dat papa geen werk meer heeft. Of omdat hij er na wat googelen achter is gekomen dat hij geen recht heeft op een WW-uitkering.

 Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring

Bij het beoordelen van de vraag of een werknemer de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk heeft opgezegd, dient een strenge maatstaf te worden gehanteerd. U mag slechts aannemen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, indien sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die erop gericht is om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen.

Onderzoekplicht werkgever

Als werkgever hebt u een onderzoekplicht bij een opzegging door de werknemer. Hoe zwaar die onderzoekplicht is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Er geldt een zware onderzoekplicht als er duidelijke indicaties zijn dat het om een ‘atypische’, emotionele opzegging gaat, waarbij de kans aanwezig is dat de betreffende werknemer daar spijt van kan krijgen. Het eenzijdig nemen van ontslag heeft voor een werknemer namelijk ernstige gevolgen, zoals het verlies van werk en inkomen, wat extra klemt als hij kostwinner is. Ook heeft de werknemer geen recht op een ontslagvergoeding én heeft hij geen recht op een WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid in de zin van de Werkloosheidswet.

Daarom mag u niet te snel aannemen dat de emotionele verklaring van de werknemer daadwerkelijk is gericht op vrijwillige beëindiging van het dienstverband. U moet onderzoeken of uw werknemer wel écht beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft beoogd én de gevolgen daarvan heeft overzien. Van dat laatste mag u niet zomaar uitgaan: u moet uw werknemer actief wijzen op de hiervoor genoemde consequenties van het zelf opzeggen van zijn baan. Neem ook de persoonlijke omstandigheden mee in uw onderzoekplicht, zoals bijvoorbeeld een hoge leeftijd, een langdurig dienstverband of verdrietige privé omstandigheden. Het zijn allemaal indicaties om nog eens extra te checken of uw werknemer wel echt wilt vertrekken en of hij wel echt de gevolgen kon overzien.

Praktisch: afkoelperiode

Als u het vermoeden hebt dat uw werknemer wel eens spijt zou kunnen krijgen van zijn beslissing, dan doet u er goed aan om uw werknemer de gelegenheid te bieden om binnen een bepaalde termijn terug te komen op de opzegging. Door het geven van een ‘afkoelperiode’ of bedenktermijn, creëert u rust en kunnen de emoties wat zakken. Zo weet u zeker of uw werknemer, na (bijvoorbeeld) een week, spijt als haren op zijn hoofd heeft of dat hij nog steeds de wens heeft om te vertrekken.

En uw werknemer?

Wat laat de onderzoekplicht zien bij de werknemer uit de inleiding? Uw werknemer heeft de voor hem geldende opzegtermijn niet in acht genomen. Ook heeft de opzegging plaatsgevonden tijdens een escalerende situatie op de werkvloer en onder invloed van grote emoties. Verder volgden de gebeurtenissen elkaar in rap tempo op. De escalatie én de mededeling van uw werknemer, zowel mondeling als schriftelijk, vonden plaats binnen enkele minuten. Ten slotte was deze werknemer ook al 17 jaar in loondienst én kostwinner. Allemaal indicaties om extra zorgvuldig te werk te gaan. Gun uw werknemer een afkoelperiode en drink na een week samen een kop koffie. Grote kans dat hij, inmiddels bij zinnen gekomen, zijn werkzaamheden weer wilt oppakken.

ontslag in emotie
Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0