Wie zijn de slachtoffers en daders van fietsdiefstal en wat is de schade?

Wie waren in 2021 slachtoffer en wie verdachte van fietsdiefstal en wat was de omvang en financiële schade van fietsdiefstal in 2021?

Vrouwen waren in 2021 licht meer slachtoffer van diefstal van fietsen dan mannen. In de leeftijdsklasse 25 tot 45 jaar vielen de meeste slachtoffers. Waar het aantal mannen en vrouwen dat in 2021 de dupe was van fietsdiefstal nauwelijks van elkaar verschilden, geldt dit niet voor de verdachten van fietsdiefstal: bijna 95 procent van de verdachten was man.

Fietsdiefstal was in 2021 na fraude bij online handel het meest voorkomende delict in Nederland. Van het totaal aantal delicten dat in 2021 in Nederland gepleegd werd betrof 1 op de 6 diefstal van fietsen. De totale financiële schade van fietsdiefstal in 2021 werd maar voor een beperkt gedeelte vergoed door fietsverzekeringen e.d. Van een minderheid van de fietsdiefstallen werd in 2021 aangifte gedaan.

Dit blijkt uit een analyse door onze redactie van recente CBS-cijfers.

Ruim 51 procent slachtoffers fietsdiefstal is vrouw, meeste slachtoffers 25 tot 45 jaar oud en driekwart heeft geen migratie-achtergrond

Van de personen, waarvan bij de politie bekend is, dat hun fiets (incl. diefstal van brom- en snorfietsen) in 2021 werd gestolen, is 51,4 procent een vrouw en 48,6 procent een man. De meeste fietsen werden in deze periode gestolen van personen in de leeftijdsklasse 25 tot 45 jaar (34,3 procent), De minste in de leeftijdsklasse tot 18 jaar: 6,0 procent.

Het complete plaatje van de fietsdiefstal naar leeftijdsklasse ziet er als volgt uit:

  • tot 18 jaar 6,0 procent
  • 18-25 jaar 16,4 procent
  • 25-45 jaar 34,3 procent
  • 45-65 jaar 31,7 procent
  • 65 jaar en ouder 11,6 procent

Bijna driekwart van de fietsdiefstalslachtoffers (73,8 procent) heeft geen migratie-achtergrond, terwijl 11,8 een Westerse migratie-achtergrond heeft en 14,4 procent een niet-Westerse migratie-achtergrond.

Kleinste aantal slachtoffers van fietsdiefstal onder personen met alleen lager onderwijs

Personen met als hoogst behaalde opleiding lager onderwijs vormden in 2021 de kleinste groep onder de slachtoffers van fietsdiefstal (27,0 procent). Personen met middelbaar onderwijs (36,7 procent) en personen met hoger onderwijs (36,3 procent) vormden de kopgroep en ontliepen elkaar nauwelijks qua omvang.

Meeste fietsdiefstallen in zeer stedelijk gebied

Twee derde (66,3 procent) van de personen waarvan de fiets in 2021 werd gestolen, woonden in (zeer) stedelijk gebied. In matig stedelijk gebied woonden 15,2 procent van de gedupeerden en in weinig tot niet-stedelijk gebied 18,5 procent.

Verdachten van fietsdiefstal in 2021 bijna altijd man, meeste in leeftijdsklasse 25 tot 45 jaar en bijna helft verdachten heeft geen migratieachtergrond 

Slechts in 5,5 procent van de in 2021 gepleegde fietsdiefstallen werd een vrouw verdacht van de diefstal. Bijna altijd was het een man (94,5 procent). De meeste verdachten waren 25 tot 45 jaar oud (43,6 procent), gevolgd door bijna een kwart van de verdachten (23,7 procent), die op het moment van de diefstal  nog geen 18 jaar oud was. De kleinste groep verdachten betrof de personen van 65 jaar of ouder (0,8 procent).

Bijna de helft van de in 2021 van diefstal verdachte personen had geen migratieachtergrond (48,4 procent),  Een westerse migratieachtergrond had 20,5 procent van de verdachten en 31,1 procent een niet-westerse achtergrond.

Ruim 80 procent verdachten van fietsdiefstal heeft als hoogst behaalde opleiding lager onderwijs en meerderheid verdachten is in (zeer) stedelijk gebied woonachtig

Voor zover de opleiding van de verdachten van fietsdiefstal in 2021 bekend was, heeft 81,4 procent lager onderwijs als hoogst behaalde opleiding, 16,7 procent heeft een middelbare opleiding genoten en 1,9 procent hoger onderwijs. In (zeer) stedelijk gebied woonde 69,5 procent van de verdachten,  17,5 procent woonde in weinig tot niet stedelijk gebied en 13,0 procent in matig stedelijk gebied.

Ruim 700 duizend fietsen gestolen in 2021. Slachtoffers blijven met bijna 70 procent financiële schade zitten.

In totaal werden in 2021 712.000 fietsen gestolen. In slechts 10,8 procent van de gevallen, werd de fietsschade (deels) vergoed. De totale financiële schade van de fietsdiefstal bedroeg in 2021 404 miljoen euro. Van deze totale fietsdiefstalschade werd 129 miljoen door verzekeringen vergoed (31,8 procent), waardoor de slachtoffers met een financiële schade van 276 miljoen euro (68,2 procent) bleven zitten.. Hiermee  vergoedden fietsverzekeringen relatief het minst de diefstalschade van voertuigen. Autoverzekeringen dekten 55,4 procent van de diefstalschade en verzekeringen van de overige gestolen voertuigen 40,2 procent.

Minder dan helft fietsdieftallen aangegeven 

Van de fietsdiefstallen werd in 2021 in 38,4 procent van de gevallen aangifte gedaan. In totaal betrof het 273 duizend aangiftes. De totale schade van de aangegeven fietsdieftallen was 266 miljoen euro. Van het totaal aantal voertuigdiefstallen bedroeg het aangiftepercentage in 2021 40,7 procent. Het hoogst scoorden autodiefstallen waarvan 82,7 procent werd aangegeven, Van de overige motorvoertuigen werd in 76,7 procent van de gevallen aangifte van diefstal gedaan.

Vernieling fietsen kwam in 2021 relatief weinig voor

Een kwart van de delicten die in 2021 financieel nadeel voor de burgers in Nederland opleverde was vernieling. Ruim 70 procent van de in totaal ruim 1 miljoen vernielingsdelicten had betrekking op voertuigen, waarbij de auto met een aandeel van 75,8 procent in het totaal aantal voertuigvernielingen (557.000) een overduidelijke koploper was.  Vernieling van fietsen kwam in 2021 157.000 keer voor (21,4 procent) en van overige motorvoertuigen 21.000 keer (2,8 procent). De totale financiële schade van de vernieling van voertuigen in 2021 was 468 miljoen euro. Auto’s hadden hierbij verreweg de grootste financiële schade (444 miljoen euro). Fietsen en overige motorvoertuigen hadden elk een vernielingsschade van 12 miljoen euro.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

0